V/A - Ethiopian Soul And Groove (Ethiopian Urban Modern Music vol.1) [vinyl]

  • szt.
  • Cena netto: 64,23 zł 79,00 zł

Ponownie dostępna kapitalna kompilacja muzyki z Etiopii.

Compilation of tracks from the Ethiopiques series. This first volume of Ethiopian Urban Modern Music contains some of the greatest pieces of Ethiopian groove, selected among the Ethiopiques CD collection directed by Francis Falceto and published by Buda Music. New LP reedition, 180g LP, heavy cardboard cover.

Tracklista:
Wallias Band Muziqawi Silt 3:44
Alèmayèhu Eshèté And Hirut Bèqèlé* Tèmèlès 3:19
Samuel Bèlay Aynotchesh Yerèfu 3:08
Ayalèw Mèsfin* Hasabé 3:57
Seyoum Gèbrèyès And Wallias Band Muziqa Muziqa 3:41
Gétatchèw Mèkurya Yègènèt Muziqa 4:30
Mahmoud Ahmed Kulun: Mankwalèsh 5:58
Tamrat Fèrèndji Antchin Yagègnulet 4:03
Assèlèfètch Ashinè* And Géténèsh Kebrèt Amlak Abét Abét 4:40